Tag Archives: vietnamese grammar

GIÁO ÁN NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giáo án ngữ pháp tiếng Việt cho người nước ngoài

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” câu nói muốn nhấn mạnh rằng để học được tiếng Việt không phải dễ dàng. Nhận thấy đây là mối lo sợ nhất của người nước ngoài khi mới bắt đầu học tiếng Việt, Jellyfish Education đã tạo nên giáo án ngữ pháp tiếng Việt […]