Category Archives: Khóa học

Tiếng Việt giao tiếp

Learning vietnamese communication course

▪️ Bạn đang khó khăn khi cố gắng giao tiếp với người dân Việt Nam? ▪️ Bạn muốn thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày như đặt vé xem phim, đặt đồ ăn, hỏi chỉ đường… nhưng người dân địa phương không thể hiểu tiếng Anh? ▪️ Bạn đã cố gắng học tiếng […]