Category Archives: Khóa học

Tiếng Việt giao tiếp

Learning vietnamese communication course

▪️ Bạn đang khó khăn khi cố gắng giao tiếp với người dân Việt Nam? ▪️ Bạn muốn thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày như đặt vé xem phim, đặt đồ ăn, hỏi chỉ đường… nhưng người dân địa phương không thể hiểu tiếng Anh? ▪️ Bạn đã cố gắng học tiếng […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt doanh nghiệp

Course for managers

▪️ Bạn đang làm việc tại các doanh nghiệp của Việt Nam và tiếp xúc hàng ngày với các emails, thông báo, tin nhắn bằng tiếng Việt tại công sở? ▪️ Bạn muốn tham gia vào những câu chuyện đồng nghiệp nói chuyện với nhau? ▪️ Bạn muốn hiểu và trao đổi với đối tác, […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt sơ cấp 1

Pre-Elementary

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Sơ cấp 1 1 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sử dụng được những từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể, giới thiệu về bản thân và người khác, với những […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt sơ cấp 2

Upper Elementary

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Sơ cấp 2 2 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên, liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản như: thông tin về […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt trung cấp 1

Tiếng Việt trung cấp

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Trung cấp 1 3 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về những chủ đề quen thuộc trong công […]

Tiếng Việt trung cấp 2

Upper Intermediate

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Trung cấp 2 4 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu được ý chính của một văn bản tương đối phức tạp về các chủ đề khác nhau, kể cả những trao đổi có nội dung […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt cao cấp 1

Low advanced

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Cao cấp 1 5 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC – Nhận biết và hiểu được hàm ý của những văn bản dài, có phạm vi nội dung rộng. – Có khả năng diễn đạt trôi […]

Posted in Uncategorized

Tiếng Việt cao cấp 2

Advanced

I. THÔNG TIN KHÓA HỌC Khóa học Bậc Hình thức học Số giờ Cao cấp 2 6 Học 1:1 Học nhóm 30h 60h 90h II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC Hiểu được hầu hết các văn bản nói và viết một cách dễ dàng. Tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp […]

Posted in Uncategorized
Call Now Button